TeideProjectes


TeideProjectes és una solució pedagògica integral que dona resposta a les noves necessitats educatives d’infants i joves.
Posa a l’abast dels centres educatius un conjunt d’eines didàctiques i serveis de consultoria que permeten implementar l’aprenentatge per projectes interdisciplinaris.

MÉS