TeideProjectes Formació

TeideProjectes Formació

TeideProjectes proposa una formació divida en una primera part virtual i una segona part presencial.

Formació virtual

La formació virtual es realitza dins de l’Entorn Virtual d’Aprenentatge, el mateix entorn on treballarem amb els futurs projectes. D’aquesta manera, aquesta primera part del curs ens servirà per familiaritzar-nos amb les eines digitals de la proposta TeideProjectes.

La formació virtual està dividia en 4 blocs temàtics:

  • Fonaments del treball per projectes
  • Metodologia didàctica
  • Eines disponibles en la proposta TeideProjectes
  • Avaluació

El sistema d’aprenentatge d’aquest curs, es basa en el visionament d’uns tutorials, la resolució d’unes activitats digitals d’autoaprenentatge i la participació en uns fòrums de debat. Durant tot el curs trobareu l’assistència virtual d’un formador, que resoldrà dubtes i dinamitzarà els fòrums.

La formació virtual te una durada aproximada de 3 setmanes.

Formació presencial

La formació presencial és la culminació de tots els aprenentatges fets durant la formació virtual.

A dia d’avui, hem portat a terme diferents tipus de formacions presencials. Per una banda, formacions presencials directament en centres concrets, i per una altra banda, trobades conjuntes de diversos centres.

En aquestes trobades conjuntes, es resolen dubtes de la formació virtual i es comparteixen experiències amb altres docents que ja han aplicat projectes interdisciplinaris de la proposta TeideProjectes.

EduMeet Setembre 2017 – Formació presencial

La formació presencial va tenir lloc a la sala d’actes de l’Escola Proa de Barcelona.

Vam comptar amb l’asistència de més de 30 centres i vam reunir uns 150 docents d’arreu de Catalunya.

EduMeet CCCB

Trobada de reflexió i intercanvi d’experiències

Vídeo resum del acte que va tenir lloc el 15 de març de 2017 a Barcelona.

Són molts els centres educatius que estan aplicant metodologies basades en projectes globals i interdisciplinaris. Amb la contribució de persones expertes i experimentades, aquesta jornada va reflexionar sobre les possibilitats i els requeriments d’aquestes iniciatives i va compartir inquietuds i opinions sobre diversos aspectes implicats en tot plegat, com ara el rol del professorat i dels alumnes, l’organització dels centres, la planificació docent, el currículum i l’avaluació, entre d’altres.

do diet pills work abs dr oz approved weight loss pill new diet pill advertised on tv what ius the keto diet cla health risks diet soda on keto reddit how to lose weight fast by exercise clean meal plan for weight loss fastest way to lose 10 pounds keto diet plan pinterest free 7 day diet plan to lose weight fast best pills to lose weight fast for men how much weight loss is healthy diet pills causing hair loss cutting 10 pounds mega keto pills full diet plan for weight loss can i have sugar on a keto diet food that helps burn belly fat ten pounds in one week eating fruit to lose weight fast how many calories to lose 3 lbs per week can you use pea protein on the keto diet grilled stuffed peppers keto diet if on keto diet is pretzel thins bad for u pure garcinia weight loss effects of drinking wine on keto diet keto diet foods and drinks nutrition for keto diet in percentages spartan diet pills is the keto diet actually good for you health carb loading day on keto diet can mighty maca be used on a keto diet natural stomach fat burner eating dairy on keto diet how to unsubscribe from keto rapid diet app commercial salad dressings okay with keto diet burn the fat diet mediterranean keto diet plan dairy free evidence based keto diet book what chicken sausage is allowed when doing keto diet align weight loss pills can keto diet make you tired acai berry diet pills avocado in keto diet how to lose weight fast unhealthy reddit on a keto diet, how much protien should one eat does the keto diet help reduce insulin levels ketones are a by product of the metabolism of candida and keto diet 100 dollar diet watchdog best menopause weight loss pills free low carbohydrate diets keto diet and alcoholic beverages topamax diabetes keto diet plan wikipedia fda over the counter weight loss pills keto diet snack list moon burn weight loss pills